HỘP GIẢM TỐC NGHIỀN-BĂNG TẢI

Giá bán: Liên hệ

Chuyên sử dụng trong môi trường tải nặng, làm việc liên tục.